Våra medlemsvillkor

Medlemskap

Betalning

Autogiro

Faktura

Personuppgifter/GDPR

Lagring och hantering av personuppgifter

Överlåtelse av medlemskap/frysning

Uppsägning av medlemskap

Ansvar

Trivselregler

Kameraövervakning

Doping